Usagi Yojimbio


​AFA 85 (2 Total Confirmed):


11142308 (Unpunched/Yellow)

14843578 (Unpunched/Yellow)


AFA 80 (1 Total Confirmed):


​​16800621 (Unpunched/Pop-Up Variant


AFA 70 (1 Total Confirmed):


​12448176 (Unpunched)
Leatherhead


​AFA 90 (1 Total Confirmed):


16610782 (Unpunched)


AFA 85 (2 Total Confirmed):


18043472 (Unpunched)

18066854 (Unpunched)


AFA 80 (3 Total Confirmed):


18469813 (Unpunched/Yellow/Pop-Up Variant

11558123 (Unpunched)

19653778 (Unpunched)
Rat King


AFA 85 (1 Total Confirmed):


15832458 (Unpunched)


AFA 80 (3 Total Confirmed):


13340449 (Unpunched)

16671112 (Unpunched)

17502646 (Unpunched)
Casey Jones


AFA 90 (1 Total Confirmed):


10752465 (Unpunched/Uncirculated)


​AFA 85 (4 Total Confirmed):


​13258201 (Unpunched)

18664453 (Unpunched)

14358272 (Punched)

17290577 (Punched/Yellow)


AFA 80 (2 Total Confirmed):


16133618 (Unpunched)

17236486 (Unpunched)


​AFA 60 (1 Total Confirmed):


15988091 (Unpunched)Genghis Frog


AFA 85 (3 Total Confirmed):


12518982 (Unpunched/Black Belt)

13614746 (Unpunched/Black Belt)

13868664 (Unpunched/Yellow/Black Belt)


AFA 80 (3 Total Confirmed):


18365204 (Punched/Green Belt)

16303752 (Unpunched/Black Belt/Bagged Gernades)

18759000 (Unpunched/Yellow/Black Belt)


AFA 75 (1 Total Confirmed):


​10802326 (Unpunched/Black Belt/Bagged Gernades)


AFA 70 (1 Total Confirmed):


10214920 (Unpunched/Green Belt)
Ace Duck


AFA 85 (3 Total Confirmed):


13164428 (Unpunched/Hat On)

14919837 (Unpunched/Hat On)

17118955 (Unpunched/Hat On)


AFA 80 (3 Total Confirmed):


12225329 (Unpunched/Hat On)

11495341 (Unpunched/Hat On)

15383949 (Unpunched/Hat On)
1989 TMNT AFA Estimated Populations

Metalhead


​AFA 85 (6 Total Confirmed):


11367230 (Unpunched)

​11499889 (Unpunched)

13160701 (Unpunched/Yellow/No Starburst)

15527088 (Unpunched)

17105856 (Unpunched/Yellow)

17695215 (Unpunched)


AFA 80 (1 Total Confirmed):


10395944 (Punched)

​15052507 (Unpunched/No Starburst)

​15873633 (Unpunched/Pop-Up Variation)


AFA 70 (1 Total Confirmed):


​14433892 (Punched/No Starburst)
General Traag 


AFA 90 (1 Total Confirmed)


12944204 (Unpunched/Pop-Up Variant)


​AFA 85 (1 Total Confirmed):


​11792649 (Unpunched)


AFA 80 (2 Total Confirmed):


​​10666107 (Unpunched)

​17661607 (Unpunched)


Baxter Stockman


​AFA 85 (2 Total Confirmed):


16972791 (Unpunched/Blue Swatter)

18421402 (Unpunched/Rose Swatter)


AFA 80 (3 Total Confirmed):


​​11327976 (Unpunched/Rose Swatter)

​16929266 (Unpunched/Blue Swatter)

19450743 (Unpunched Blue Swatter)


​AFA 75 (1 Total Confirmed):


18879484 (Unpunched/Pop Up Variant)